سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلامت

خواب طبیعی در ساعات نادرست: 1 تا 2 سالگی

سن : کودک یک ساله تا کودک دو ساله

آیا کودک نوپایتان چهار ساعت خواب انرژی دهنده روز را دریافت می کند، اما هنوز شب از خواب بیدار می شود؟ اگر این چنین است، باید به او کمک کنید برنامه خوابش را تغییر دهد، تا بتواند بیشترِ خوابش را در زمان مناسب-یعنی در شب، دریافت کند.

متخصصان معتقدند که شما باید ساعت خواب اش را با بیدار کردن او از خواب نیمروز برای زمانِ بازی، با اطمینان از اینکه خواب کوتاه بعد از ظهر را طولانی نمی کند و با تاریک نگه داشتن اتاقش در شب و روشن نگه داشتن آن در روز، ساعت خوابش را دوباره تنظیم کنید.

ما برای راهنمایی بیشتر به پنج منبع برجسته مراجعه کردیم: روانشناس و کارشناس خواب، جودی میندل، کارشناسان آکادمی امریکایی کودکان و متخصصان کودک ریچارد فربر، تی. بری برازلتون و ویلیام سیرز.

نظرمیندل

یک مجموعه از کارهای عادی برای زمان خواب تعیین کنید. کودکان ثبات را دوست دارند و یک روال عادی، به آنها کمک خواهد کرد، که در ساعت درست خواب آلود شوند. یک روال عادی 3-مرحله ایی، شامل حمام کردن، یک ماساژ آرام بخش با لوسیون و یک داستان، برای کمک به فرزندتان، برای به خواب رفتن و مدت طولانی تری در خواب ماندن، یافت شده است.

نظر فربر

مطمئن شوید فرزندتان یک برنامه منظم روزانه، شامل خواب های نیمروز و وعده های غذایی در زمان های مناسب دارد. اگر در ساعات آخر روز می خوابد، یا مدتی طولانی می خوابد و بعد برای خوابیدن در شب دچار مشکل می شود، با تغییر تدریجی زمان وعده های غذایی اش به زمان های زودتر و کوتاه کردن خواب نیمروزی اش، به او در تنظیم دوباره برنامه خوابش کمک کنید. اگر زود از خواب بیدار می شود، به آرامی خواب های نیمروزی و وعده های غذایی اش را به ساعات دیرتری موکول کنید، سپس ساعت بیدار شدن و به خواب رفتنش را تنظیم کنید.

نظر برازلتون

برنامه روزانه فرزندتان را بررسی کنید: خواب های نیمروز بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، چرخه فعالیت او را مختل می کند و نیاز او به خواب شب را کم می کند، بنابراین مطمئن شوید قبل از این ساعت از خواب بیدار می شود. اگر هم خواب نیمروزی صبح و هم بعد از ظهر را دریافت می کند، به کوتاه کردن یا حذف خواب صبحش فکر کنید.

نظر سیرز

یک ساعت مشخص برای خواب نیمروز انتخاب کنید و بر این ساعت تاکید کنید. برای انجام این کار، دو زمان که خیلی خسته هستید را انتخاب کنید –ساعات پایانی صبح و ساعات میانی عصر، وقت های رایج خواب نیمروزی هستند – و با کودکتان دراز بکشید. این کار را هر روز در ساعت مشابه انجام دهید و یک تشریفات زمان خواب معین تنظیم کنید. این تکنیک ها باید به کودکتان در تنظیم برنامه خوابش، کمک کند.

حدس میزنیم از این مطالب هم خوشتان بیاید :