سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلامت

چگونه تومورهای مغز و نخاع در کودکان درجه بندی می شوند؟

 

درجه بندی کردن یک سرطان، اندازه گیری این است که سرطان چقدر گسترش  پیدا کرده است. میزان گسترش سرطان بر مبنای نتایج تست های تصویر برداری و هر آزمون دیگری که انجام شده (نگاه کنید به بخش چگونه تومورهای مغز و نخاع در کودکان تشخیص داده می شوند؟) می باشد.

برای بسیاری از انواع سرطان ها، این مرحله یکی از عوامل مهم در انتخاب گزینه های درمان و در تعیین چشم انداز و پیش بینی سرطان است. اما تومورهای مغز و نخاع در برخی از راه های مهم سرطان در سایر نقاط بدن متفاوت است. یکی از دلایلی که سرطان می تواند خطرناک باشد این است که آن ها می توانند در بدن پخش شوند. تومورهایی که در مغز و نخاع شروع می شوند، می توانند به سایر قسمت های سیستم عصبی مرکزی گسترش  پیدا کنند اما آن ها تقریبا هرگز به سایر بخش های دیگر گسترش پیدا نمی کنند. این تومورها خطرناک هستند زیرا زمانی که رشد می کنند می توانند با وظایف ضروری مغز تداخل داشته باشند. از آن جا که اکثر تومورها از بافت مغز یا نخاع گسترش پیدا نمی کنند پس آن ها به طور رسمی ظاهر نمی شوند و یا خود را نشان نمی دهند.برخی از عوامل مهم در تعیین پیش بینی سرطان در فرزند شما عبارتند از:

نوع تومور(مانند آستروسیتوما-اپندیموما و غیره).

در جه تومور(چگونگی رشد تومور به صورت زیاد و سریع بر اساس نگاه به آن ها در زیر میکروسکوپ است).

محل و اندازه تومور.

چه اندازه از تومورها می توانند با جراحی از بین روند و یا حذف شوند(اگر این کار می تواند که انجام گیرد).

سن کودک شما.

سطح عملکردی کودک شما (آیا تومور تحت تاثیر عملکرد طبیعی مغز و فعالیت های روز مره قراردارد).

آیا تومور از طریف مایع مغزی نخاعی به سایر نقاط مغز منتشر می شود یا نه.

سلول های تومور فراتر از سیستم عصبی مرکزی گسترش پیدا می کنند یانه.

برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است با یک جراح یا متخصص مغز و اعصاب خوب مشورت کنید.